Основни характеристики на осветителните тела

09.02.2018

За правилен избор на осветление е необходимо потребителите да бъдат информирани относно техническите характеристики на осветителните тела и тяхното значение. Целта на нстоящата публикация е да бъдат обяснени накратко основните показатели, които ще откриете в описанията на нашите продукти.


  • Светлинен поток – количеството светлина, което осветителното тяло излъчва в пространството около него. Мерната единица за светлинен поток е лумен (lm).
  • Лумен – светлинният поток, който излъчва източник на светлина с определена интензивност (1 кандела) в даден пространствен ъгъл (1 стерадиан).

Светлинния поток, измерен чрез лумени, показва колко светлина излъчва осветителното тяло. Повече лумени означават по-висок светлинен поток и съответно осветителното тяло свети по-силно, по-ярко и има възможност да осветява по-голяма площ.

  • Мощност – консумираната ел. енергия от осветителното тяло във ватове (W).
  • Светлинен добив – съотношението между консумираната ел. енергия и излъчвания светлинен поток. Мери се в лумени на ват (lm/W).

Постигането на висок светлинен поток зависи пряко от мощността във ватове (W) и светлинен добив в лумени на ват (lm/W). Осветително тяло с мощност 40 W и ефективност 80 lm/W ще даде 3200 lm. От друга страна тяло с по-висок светлинен добив, например 100 lm/W и мощност от 36 W ще излъчва светлинен поток от 3600 lm. Получаваме повече светлина, при по-нисък разход на енергия!

Високата ефективност е показател за отличното качество на продуктите. Осветителните тела, произвеждани от Уникомс са със светлинен добив от 100 до 140 lm/W!

  • Цветна температура Цветната температура се измерва в градуси по Келвин (К) и от нея можем да определим дали се излъчва топла, неутрална или студена светлина. Варира от 3000 до 6500К. Осветителите с по-ниска стойност на цветната температура излъчват по-жълтеникава, топла и уютна светлина, а тези с по-висока излъчват леко синкава енергизираща светлина. Стандартно осветителните тела са с 4000 К цветна температура – неутрална бяла светлина.
  • CRI- Индексът на цветопредаване (Color Rendering Index, CRI) е количествена мярка за способността на даден източник на светлина да разкрие верните цветове на различните предмети в сравнение с осветяването им с идеален или естествен източник на светлина. За вътрешно осветление стандарта е CRI >80, а за улично осветление CRI >70.
  • IP– Степента на защита на светодиодното осветително тяло представлява защитата, която корпусът му осигурява срещу проникването в него на чужда материя, като напр. прах, мръсотия и вода. Бележи се с буквите IP и се посочва от производителите като IP код. Индустриалните и улични осветителни тела с марка Уникомс са със степен на защита IP65, което осигурява тяхната надеждна работа при силно запрашена и влажна среда.
Изберете език