Блог

Проект ДБФП № BG16RFOP002-2.040-0845-C01 Подобряване на производствения капацитет в Уникомс ЕООД.

24.12.2020

На 22.12.2020 г. стартира изпълнението на проект ДБФП № BG16RFOP002-2.040-0845-C01 Подобряване на производствения капацитет в Уникомс ЕООД.

Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на Уникомс ЕООД като производител на разнообразни LED осветителни тела, в малки серии, в нови мощности и технологии за увеличаване на производствения капацитет и качеството и гъвкавостта на производството.

Специфичната цел на проекта е подобряване на производствения капацитет на дружеството  и същевременно намаляване на производствените разходи чрез закупуване и внедряване на Линия за производство на светодиодни модули.

Целите на проекта на Уникомс ЕООД са в съответствие с целта на процедуратa за „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал“.

 

Проектът е в съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, давайки принос към постигане на индикатора за резултат „Производителност на МСП“.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.

Общата стойност на проекта е 507 990.00 лева

от които 355 593.00 лева безвъзмездна финансова помощ и 152 397.00 лева собствено съфинансиране.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Изберете език