Блог

Публична покана за публикуване

23.02.2021

Днес 23.02.2021 г. е публикувана Публична покана в http://www.eufunds.bg- интернет адрес на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС

Тя е във връзка с провеждането на процедура «ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА» за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка на 1 бр. ДМА, както следва:

1.Линия за производство на светодиодни модули – 1 брой

Публична покана за публикуване

Оферти се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg) до 04.03.2021г.

Отварянето на офертите ще стане на 05.03.2021 г. от 10,00 часа на адрес: гр. София, ул. „Лев Толстой“, бл. 17, вх.А, ет.1, ап.1

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Изберете език