Марс Армор

Военен завод с високи стандарти за работната среда;

Общо източник на светлинен капацитет – 47kW в най-новата централа на съоръжението

Следваща стъпка ще бъде да се ремонтират съществуващите съоръжения.

Изберете език