Блог

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

11.09.2023

 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               С определянето на изпълнител при спазването на принципите за осигуряване на ефективност, ефикасност и прозрачност при изпълнението на договорите за финансиране, съгласно условията и реда на ПМС № 80/09.05.2022 г. за изпълнението на дейностите, предвидени в Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-2345-C01, в провежданата процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на линия за обработка и асемблиране на осветителни тела – 1 брой, състояща се от: модул за механична обработка – 1 брой, модул за нанасяне на лепило или защитен компонент за заливане на светодиодни модули – 1 брой, поялници – 6 броя, автоматичен модул за рязане и заголване на кабели – 1 брой“, за изпълнител се определя участникът, предложил икономически най-изгодната оферта, съгласно критерият: „Оптимално съотношение качество-цена“, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи количествени и качествени аспекти, свързани с предмета на процедурата.

УНИКОМС ЕООД – Публична покана

УНИКОМС ЕООД – Проект на договор и Приложение №2

УНИКОМС ЕООД – Оферта_ПМС 80

УНИКОМС ЕООД – Методика за оценка

УНИКОМС ЕООД – Изисквания към офертите

УНИКОМС ЕООД – Декларация_кандидати

УНИКОМС ЕООД – Декларация ЕИК

УНИКОМС ЕООД – Техническа спецификация

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Изберете език